Fred Feddes

Welkom!

Hier begint de website van Fred Feddes (English starts here). Ik schrijf boeken en artikelen voor deskundigen en leken, over uiteenlopende onderwerpen, met vaak een ruimtelijke invalshoek. 

Een goed voorbeeld is 1000 jaar Amsterdam. Het is een standaardwerk over de geschiedenis van de stad, en ook een uitnodiging om de stad door mijn ogen te bekijken en onderweg bij te leren over landschap, stedebouw en de ironie van de geschiedenis. 

Hieronder staat een top vijf van recente en tijdloze titels. De etalage toont een ruimer overzicht van mijn werk. Wie nog meer wil weten, kan de (naar volledigheid strevende) boekenplank en personalia raadplegen. Mijn verspreide opiniestukken zijn afzonderlijk opgenomen. Een deel van mijn werk is ook in het Engels verschenen.

Het volgende landschap
Ruimte voor de rivier
Boeren, burgers en buitenlui
Amsterdam herstelt
Amstelodamum